Konijnenziekte RHD en Myxomathose

In de Nederland zijn er afgelopen jaren zowel in de natuur als ook bij fokkers en hobby konijnenhouders zeer veel konijnen gestorven aan een longvirus VHS
(Viraal Haemorrhagisch Syndroom) ook wel Chinese ziekte of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) genoemd.
Overdracht naar onze huiskonijnen verloopt voornamelijk via ons schoeisel.Voor een optimale bescherming is het zinvol om eenmaal per jaar uw konijn tegen myxomatose en VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) in te laten enten.

NIEUW VACCIN

Nobivac_Myxo-RHD

Vanaf begin januari 2012 is er een nieuw vaccin op de markt die een jaar lang bescherming geeft tegen myxomatose en RHD. RHD is Rabbit Hemorhagic Disease en dit wordt ook wel VHS = Viral Hemorhagic Syndrome genoemd. Dit vaccin heeft naast de 1-jarige bescherming het voordeel dat het in enkelvoudige doseringen beschikbaar is.

Nobivac Myxo-RHD ® kenmerken:
Myxomatose

Myxomatose is een door een pokkenvirus veroorzaakte ziekte bij konijnen. Een verwant virus veroorzaakt bindweefselknobbeltjes (fibromatose). Sinds de jaren vijftig is Myxomatose een ziekte die zich in sterke mate verspreid heeft. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van deze ziekte kan op verschillende manieren verlopen. Bij de traditionele Myxomatose is verspreiding via de stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen de belangrijkste factor. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Wanneer een infectie in een groep konijnen is aangeslagen, is het verloop zeer moeilijk te beïnvloeden. Preventieve maatregelen, waaronder vaccineren, zijn daarom van essentieel belang. Tegen Myxomatose zijn vaccins ontwikkeld op basis van fibromatosevirus en van verzwakt myxomatosevirus.

Symptomen

Jonge konijnen zijn gevoeliger dan volwassen dieren. De tijd tussen de besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt enkele dagen tot een week. In de huid van aangetaste dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen). Voorkeursplaatsen voor deze weke bobbels zijn: rond de ogen, de snuit, de oren en anaalstreek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaan er vaak een pussige oog- en neusvloeiing. Veel konijnen sterven door een Myxomatose infectie. Helaas ontwikkelt de ziekte steeds vaker een niet klassiek symptoombeeld, waardoor de ziekte gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien.


Preventie


Zorg dat de konijnen niet in aanraking komen met het virus.
Dit kan men o.a. bereiken door insecten te weren door middel van fijnmazig gaas, vlooienbestrijding enzovoort. In de praktijk blijkt dit vaak een onmogelijke opdracht.

VHS

Viraal Haemorrhagic Disease, in Nederland wel het Virale Haemorrhagische Syndroom genoemd, is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. V.H.D. werd in 1984 voor het eerst in China waargenomen.

Jonge dieren zijn ongevoelig voor V.H.D. De ziekte komt niet voor bij dieren die jonger zijn dan vier weken en slechts sporadisch bij dieren tussen de vier en acht weken. Deze ongevoeligheid bij jonge dieren is niet goed te verklaren. Boven de leeftijd van twee maanden en ouder worden dieren getroffen. Vooral jonge voedsters zijn erg gevoelig. De ziekte kan zich snel via o.a. ontlasting, besmette dieren en materialen (o.a. vers gesneden gras) verspreiden.

Symptomen

De symptomen van de ziekte zijn opvallende bloedingen in de luchtpijp, de longen en soms in het long- of buikvlies. Vanwege deze kenmerkende bloedingen is de naam Viral Haemorrhagic Disease aan de ziekte gegeven. Haemorrhagic betekent namelijk “gekenmerkt door bloedingen”.

De tijd tussen de besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen.


De sterfte na een V.H.D.-besmetting kan oplopen van 75% tot 100%.

Preventie

Maatregelen ten aanzien van konijnenhouderij.
(strikte hygiëne, quarantaine van nieuw aangekochte dieren, enz.)
Vaccinatie geeft goede bescherming.