Geplaatst op

Wat te doen als de erfenis schulden met zich meebrengt?

Erfrecht

Erfenis betekent niet altijd rijk worden. Als er schulden dreigen, kan de erfgenaam deze afwijzen.

Erfgenaam met een haak

Een erfenis maken klinkt veelbelovend. Wie weet is er een droomvilla met torenkamer, een dikke bankrekening of een chique oldtimer? Als je jezelf met tas en bagage naar je nieuwe huis ziet verhuizen, heb je er misschien te vroeg naar uitgekeken. Want wat gebeurt er als de villa van de grond af aan gerenoveerd moet worden, lang niet afbetaald is of een grondrecht heeft? Of staan ​​alle rekeningen in het rood omdat de oom zijn laatste shirt vergokte bij poker? erfenis tijdig afwijzen

Een erfenis kan ook een keerzijde hebben: wanneer de nabestaanden voor een berg schulden komen te staan. “En dat gebeurt in de beste families”, zegt Malte Ivo, notaris in Hamburg. “Bijvoorbeeld, een achterneef moet boven haar stand hebben geleefd.” En toen werd de droom van plotselinge rijkdom verbrijzeld. De erfgenamen hoeven de schulden van de overledene niet te betalen als zij tijdig afstand doen van de erfenis. Er gaat geen week voorbij in Ivo’s notariskantoor zonder dat zo’n zaak op zijn bureau belandt.

Dus bij voorkeur eerst

een overzicht krijgen.

Als erfgenaam moet u de nalatenschap inspecteren om te bepalen of er een risico op schulden bestaat. Zoek naar bankafschriften en correspondentie van de overledene en vraag zo nodig naaste familieleden naar hun levensstijl.

Stel geen voorwaarde.

Als u bij de rechtbank of notaris afstand doet van de erfenis, mag u er geen voorwaarden aan verbinden. De verklaring “Ik weiger de erfenis alleen als deze te veel schulden heeft” is niet effectief en betekent dat de erfenis als geaccepteerd wordt beschouwd.

de begrafenis betalen.

Als u als familielid een erfenis weigert, moet u vaak toch de kosten van de begrafenis dragen. Namelijk als u niet alleen de erfgenaam bent, maar ook een familielid dat verantwoordelijk is voor het onderhoud of de begrafenis. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen en vice versa. Als alle erfgenamen weigeren en er geen nabestaanden zijn die alimentatie moeten betalen, moeten degenen die verplicht zijn om de begrafenis uit te voeren op grond van de begrafeniswet van de federale staat betalen. Dit kunnen ook verre familieleden zijn.

Bij een erfenis gebeurt het volgende: de erfgenaam neemt automatisch de rechtspositie van de overledene in – met alle mogelijkheden die daaruit voortvloeien, maar ook met alle verplichtingen. In het beste geval krijgt de erfgenaam de bezittingen: het huis, het geld, de auto. In het ergste geval had de overledene helemaal geen geld en worden alleen schulden aan de erfgenamen doorgegeven: allerlei soorten schulden, vooral openstaande rekeningen en leningen, belastingschulden, rekening-courantkredieten, huur- en onderhoudsaangiftes. De erfgenaam moet dan rekeningen betalen en leningen blijven afbetalen: hij moet de schulden betalen. Iedereen die afstand doet van de erfenis, ontheft zichzelf van deze verplichtingen.

Hoeveel tijd heb ik om de erfenis af te wijzen?

Vaak is op het eerste gezicht niet duidelijk wat er in het landgoed verborgen zit. Zeker als er een verder familielid is overleden van wie de erfgenamen geen idee hebben, weten ze vaak niet wat ze kunnen verwachten. Ze hebben weinig tijd om ervoor te zorgen. Want erfgenamen mogen alleen binnen een wettelijk bepaalde termijn afstand doen van de erfenis. Het is nog maar zes weken. “Veel te kort”, zegt Malte Ivo. “Hoe kan een familielid, die misschien zelfs ver weg is, in slechts een paar weken een volledig beeld krijgen van het landgoed?”

Het is overigens altijd verstandig om in dit gevallen de hulp van een erfrecht advocaat in te roepen.