Geplaatst op

Zelf als oprichter de boekhouding en salarisadministratie doen?

Salaris

Bij veel oprichters rijst de vraag: moet ik de boekhouding en loonadministratie zelf doen of door een accountant laten doen? Ook de boekhouding en lonen zijn voor veel zzp’ers lastig omdat ze nog nooit met dit onderwerp te maken hebben gehad. Dus als u informatie heeft ingewonnen uit een grote verscheidenheid aan bronnen, bijvoorbeeld op internet, boeken of brochures, dan realiseert u zich al snel dat boekhouden en salarisadministratie zeer complexe taken zijn. En zo kan het zijn dat het werk aan de loonadministratie oneindig lang lijkt en ook nog eens erg ingewikkeld is.

Zelf je salarisadministratie doen: loont het?

In de opstartfase wil een ondernemer meestal het meeste werk zelf doen en niet afhankelijk zijn van anderen. Begrijpelijk, want in de opstartfase wil je zo min mogelijk geld geven aan externe dienstverleners. Als u echter werknemers in de opstartfase inhuurt, moet u er goed over nadenken of u uw kostbare tijd wilt besteden aan uw boekhouding en loonadministratie, of dat u de tijd verstandig wilt investeren in uw bedrijf.

Of het een winstgevend idee is om zelf de boekhouding en salarisadministratie te doen, hangt altijd af van uw persoonlijke levenssituatie. Allereerst moet duidelijk zijn hoe hoog het inkomen is en wat uw aanspraken zijn in termen van uw levensstandaard. Naast de tijd die u aan uw core business en de ontwikkeling daarvan moet besteden, heeft u natuurlijk ook een privéleven. Als u het geld voor een salarisadministrateur kunt vinden, heeft u de resterende tijd voor uw gezin en vrije tijd, wat uw levensstandaard verbetert.

Salaris uitbesteden aan een accountant

Voor veel oprichters zijn de onderwerpen salarisadministratie en boekhouding een gesloten boek. En zoveel oprichters vragen zich af of ze de boekhouding zelf moeten doen? Werk ik samen met een accountant en/of een belastingadviseur? Of koop ik een boekhoudprogramma? Hier leest u waarom het zinvol is om de salarisadministratie en boekhouding uit te besteden aan een externe dienstverlener. Je denkt natuurlijk aan de honoraria die een belastingadviseur of een accountant vraagt. En toch beseffen veel oprichters die voor het eerst met de algemene boekhouding te maken hebben dat het toch zinvol is om de boekhouding uit handen te geven. Veel oprichters delen deze ervaring. En daarom loont het de moeite om de boekhouding uit handen te geven aan een specialist die er dan ook voor zorgt dat de eindafrekening in de jaarrekening klopt. Een accountant regelt voor u de boekhouding en salarisadministratie, zodat u fouten in belastingaangiften, bedrijfsmeldingen, loonadministratie en algemene boekhouding voorkomt. Het voordeel is duidelijk: op deze manier bespaart u veel tijd en zenuwen. Bovendien vermijdt u bronnen van fouten en weet u zeker dat uw financiën altijd correct en correct worden geboekt. Een ander voordeel is dat u geen accountant of salarisadministratie ter plaatse hoeft in te huren.

Is de salarisadministratie onderdeel van de boekhouding?

Ja, de loonstrook maakt deel uit van de boekhouding. De term boekhouding omvat alle activiteiten die te maken hebben met de economische en boekhoudkundige verwerking van een bedrijf. De bedrijfskosten worden geregistreerd in handels-, fabricage- of serviceboeken en later opgesomd. Deze worden vergeleken met de inkomsten en resulteren in de winst- en verliesrekening. De salarisadministratie omvat alle betalingsverplichtingen van een bedrijf aan werknemers. In de regel wordt de loonadministratie en dus ook de doorlopende kostenberekening bepaald door de financiële administratie. Eigenaardigheden en bijzondere gevallen in de loonadministratie Het werkgevers- of ondernemersaandeel in de sociale zekerheidsbijdragen moet over een jaar in de loonsom worden verrekend en niet in één keer als voorschot. De werkgevers- of bedrijfsbijdrage aan pensioenen, ziektekosten, verpleging en werkloosheidsverzekeringen moet door de werkgever naar evenredigheid worden betaald. De berekening van het werkgevers- of ondernemersdeel is gebaseerd op de Wet sociale zekerheid.

Hoe wordt het salaris of loon opgebouwd?

Salaris is in principe “beloning”, dat wil zeggen de tegenprestatie voor een baan. Op deze manier wordt meestal ook verwezen naar het loon. Het loon is de vergoeding voor het verrichte werk (elke andere vorm van geldelijke donatie is ook een loon). In het geval van werknemers is het meestal ook loon, daarom wordt deze vorm van de term in de praktijk verkeerd begrepen als synoniem voor loon. Meer informatie over loonadministratie vindt u onder de volgende link…naar de inhoud van de loonadministratie.

Boekhouding in de begintijd

Omdat oprichters in het begin zelf voor hun startup moeten zorgen, denken ze in het begin waarschijnlijk niet veel aan de boekhouding. Oprichters doen vaak ook andere taken, zoals marketing om het bedrijf bekend te maken of te wennen aan nieuwe software. Zorg dat u de tijd neemt voor uw bedrijf en laat de boekhouding over aan professionals.

Wat houdt boekhouden eigenlijk in?

Boekhouding verwijst naar het continu verzamelen en systematiseren van bedrijfsgegevens, b.v. B. om de activa- en winststatus van een bedrijf te documenteren of om de redenen voor periodieke overschotten (winst) of tekorten (verlies) te bepalen. Boekhouding is een boekhoudsysteem dat het boeken van financiële transacties mogelijk maakt en boekhoudfouten opspoort. De boekhouding omvat onder meer: het bijhouden van de boeken voor afschrijvingen, boekwinst/boekverliesrekening, boekopbrengsten, vermogensverhogingen (kapitaalvermindering), voorraadwaardegroep en winst- en verliesrekening. Boekhouding verwijst naar de boekhouding van een bedrijf, het gebruikt boekhoudsystemen voor de boekhouding en voert controles uit. Boekhouden is een belangrijke taak in elk bedrijf. Accountants zijn opgeleide specialisten die u helpen uw werkprocessen efficiënt in te richten.