Geplaatst op

Ethereum zal een blijvende impact hebben op de crypto-economie

Wallet

Bij digitale valuta denkt men meestal vooral aan de prijsontwikkeling. Bitcoin is het beste voorbeeld en in 2017 zagen alle sceptici eruit als idioten. Maar crypto-economie kan veel meer doen en zal waarschijnlijk niet alleen onze economieën, maar ook onze samenlevingen transformeren. Ethereum is hier een voorbeeld van. Iedereen die Ethereum wil begrijpen, moet eerst de blockchain en zijn potentieel begrijpen. Het verscheen in zijn huidige vorm in 2009 met Bitcoin als eerste toepassing. Het is in feite een netwerk van gedecentraliseerde databases die niet worden gecontroleerd door een centrale autoriteit. In die zin suggereert een vergelijking met internet zichzelf. Het slaat alle transacties op die ooit hebben plaatsgevonden en is in principe bestand tegen vervalsing en niet-gecensureerd.

Wat is de Ethereum-blockchain?

Zoals elke blockchain is de Ethereum-blockchain een gedecentraliseerd netwerk van databases. Iedereen kan lid worden van het netwerk en er ’transacties’ mee uitvoeren. Een transactie is de overdracht van iets van waarde van de ene partner naar de andere. Dit kan cryptocurrency zijn of iets anders zoals informatie, downloads, onroerend goed of wat dan ook. Veel transacties worden nu door “miners” tot blokken samengevoegd en deze worden vervolgens op een rij gezet. In het Bitcoin-netwerk vormen zo’n 2500 transacties een blok, dat dan één megabyte aan data bevat. De miner “valideert” de transacties. In een uiterst rekenintensief proces gebruikt hij hiervoor elektriciteit en rekencapaciteit en krijgt hij daarvoor een vergoeding. Dit proces is transparant voor alle netwerkdeelnemers en de “mijnwerkers” graven in concurrentie. Een miner graaft beloningen op in de vorm van cryptocurrency. Het proces wordt “Proof of Work” genoemd. Dit is momenteel ook het geval bij Ethereum. De ether die wordt betaald als beloning voor mijnbouw wordt gedolven en dus opnieuw gemaakt. “Proof-of-work” is momenteel de spil van blockchain-beveiliging. Volgens planning zou dit in 2018 moeten veranderen in het Ethereum-netwerk. Waarschuwing: dit zal veel mijnwerkers op het verkeerde been zetten en hun vorige bedrijfsmodel ruïneren.

Wat is Ethereum nu?

Ethereum als geheel is een op blockchain gebaseerd platform met veel componenten en biedt de mogelijkheid om talloze nieuwe applicaties te creëren. Deze hoeven niets met cryptocurrencies te maken te hebben. De cryptocurrency van de Ethereum Blockchain heet Ether. Ether is momenteel de cryptocurrency met de op één na grootste marktkapitalisatie na Bitcoin. Meestal hoor je echter alleen over Ethereum als zijn eigen valuta. Ethereum biedt tools om je eigen applicaties te ontwikkelen op basis van een bestaande blockchain zonder dat je het hele wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De basis hiervoor zijn zogenaamde slimme contracten, gedecentraliseerde applicaties (“dApps”), gedecentraliseerde autonome organisaties (“DAO’s”) en initial coin offerings (“ICO’s”). Daarover hieronder meer. Ethereum is het software framework met de juiste tools, Ether de bijbehorende cryptocurrency. Waarschijnlijk de krachtigste tool van Ethereum is momenteel de zogenaamde “Ethereum Virtual Machine”, kortweg “EVM”. EVM is software die universele programmeerbaarheid op de Ethereum-blockchain mogelijk maakt.

Dat het een poplaire crypto coin is, kun je wel zien aan de Euro koers Ethereum.

Wat zijn slimme contracten?

Slimme contracten zijn zelfuitvoerende programma’s die automatisch en onomkeerbaar transacties uitvoeren in de vorm van “als…dan…”-voorwaarden. Het idee is: contracten worden gedigitaliseerd en omgezet in programmacode. Althans vanuit praktisch oogpunt, en minder vanuit juridisch oogpunt, zijn dit onomkeerbare, ‘rechtsgeldige’ contracten. Deze contracten zijn voor iedereen zichtbaar en vastgelegd in de blockchain. Slimme contracten zijn onomkeerbaar. Er wordt niet gecontroleerd of contracten rechtsgeldig zijn, of er sprake is van witwassen of dat de huurder van een auto ook in het bezit is van een rijbewijs. Dit zijn allemaal initiële ziekten die wachten op een oplossing. Ik herinner me de begindagen van internet toen er nog geen e-commercewet was.

Theoretisch zou men – als praktische toepassing – een kadaster kunnen uitbesteden aan de Ethereum-blockchain en daarmee tussenpersonen als notarissen, curatoren en banken vervangen. Dit kan ook worden gebruikt voor bedrijfsboeken, octrooibureaus of andere openbare registers. Het is duidelijk dat niets van dit alles politiek of juridisch klaar is voor een besluit. Maar technologie herbergt dergelijke mogelijkheden. En op wereldschaal vinden er al veranderingen plaats, vooral in Azië. In het kleine gebied zijn er bij ons al tal van toepassingen, bijvoorbeeld het activeren van een download tegen betaling van een vergoeding. Het behoeft geen betoog hoe belangrijk de daarbij behorende transparantie is, bijvoorbeeld in landen met veel corruptie.Brazilië werkt momenteel aan de implementatie van een op blockchain gebaseerd kadaster. De contracten worden automatisch decentraal beheerd door het netwerk via de systeemeigenschappen. Slimme contracten elimineren de noodzaak voor derden om contracten uit te voeren. Wat dat betekent voor een dienstverlenend bedrijf en een staatsbestuur (trefwoord “e-overheid”), kunnen we ons op dit moment niet eens voorstellen. De crypto-economie zal ons leven voor altijd veranderen en op een gegeven moment een productiviteitsverhoging teweegbrengen die landen om concurrentieredenen nauwelijks kunnen vermijden. Belangengroepen zullen weerstand bieden, ze zullen de veranderingen op de lange termijn niet kunnen voorkomen.